TWÓRCZOŚĆ DOROTY GELLNER

W dniu 8 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem „Twórczość Doroty Gellner”.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu, nauczyciele instruktorzy oraz p. Janusz Żyłka – Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego. Dyrektor ZSS w Kadłubie s. Jolanta Wojtaszak przywitała wszystkich, a p. Janusz Żyłka  wręczył dyplomy oraz nagrody zwycięzcom. Wszyscy otrzymali także słodkości od pana Wicestarosty.

Po wielkich emocjach na  nagrodzonych czekał  poczęstunek, gdzie w przyjacielskiej atmosferze mogli porozmawiać i wymienić się swoimi wrażeniami.

Na konkurs przesłano łącznie 82 prace  z 7 szkół specjalnych województwa opolskiego, w kategorii klas I-III 12 prac, w kategorii klas IV–VI 21 prace oraz  klasy gimnazjalne 49 prac.

Organizatorzy dziękują za tak liczny udział w konkursie, pomysłowość wykonania prac i wielkie zaangażowanie,  już dziś zapraszają na kolejną edycję konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku.  Koordynatorami konkursu były pani Barbara Macygon i pani Monika Szendzielorz-Nowakowska.